Stol çyrasy

  • LED table lamp with clamp

    Gysgyçly LED stol çyrasy

    Önümiň jikme-jiklikleri: 1 smooth Ulanylýan tekiz sensor dolandyryşy, ädimsiz garalmak we ýady sazlamak.Has amatly we çeýe çeýe, çagalar we garrylar hem aňsatlyk bilen işledip bilerler.Duýgur düwmesi sowuk materialdyr, uzak wagtlap ulanylandan soňam yssy bolmaz.2 your Iş stoluňyzda ýa-da stoluňyzda ulanyp boljak kiçijik bir ýer bar bolsa, ony ulanmagy saýlap bilersiňiz. 5 sm çenli galyňlygy bilen tekiz ýere basyň, stoluňyzyň, iş stoluňyzyň ýa-da stoluňyzyň ýerini tygşytlaň.Metalyň hil materialynyň gysgysy, näçe bolsa-da has durnukly ...