Okamak üçin nusgawy LED stol çyrasy

Okamak üçin nusgawy LED stol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

1 lamp Çyralarymyz energiýa tygşytlaýan lampa bilen üpjün edilendir.Çydamlylyk üçin lampalaryň kellesine gurlupdyr, şonuň üçin ony çalşyp bolmaz, ýöne 20 ýyl ömri bilen çalşyp bolmaz. 12 watt, 1000 lýumen we 6500k gyzgyn ak reňkli temperatura bar .
2 、 Işletmek / öçürmek wyklýuçatel, ýagtylygyň golaýynda gözenekiň ýokarsynda ýerleşýär.HI-OFF-Pes wyklýuçatel, okamak, uky, makiýaup ýaly dürli sahnalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 2 derejeli ýagtylygy sazlamak. Highokary - ýagtylyk çyrasy iş wagtyny okamak üçin amatly.yşyklandyryş.Pes - ýagtylyk çyrasy rahat keýp üçin amatly.
3 reading Okamak, tikin we el işleri üçin niýetlenen TASK çyrasy.Tutuş bir otagy ýakmak ýa-da daş-töweregi ýagtylandyrmak üçin döredilenok, çeýe gözenek bilen sazlamak arkaly çyranyň kellesiniň ugruny dolandyryp bilersiňiz, ýöne çyranyň kellesini düýbünden yza egmäň. Çyranyň kellesini gözüň aşagyndan aşak goýuň.gözüňizde däl-de, işiňizde şöhle saçýar.
4 heavy Agyr we ýokary durnuklylyk bazasy, hiç kimiň, şol sanda çagalar ýa-da öý haýwanlary ony aňsatlyk bilen kakmazlygyny üpjün edýär.Yşyk-diodly lampa birnäçe sagatlap ulanylandan soňam el degirmek üçin salkyn bolup galýar, bu tötänleýin çotganyň ýanmagyndan we ýeriňizi gyzdyrmagyň öňüni alýar.
5 the Önümler satylmazdan ozal berk hil barlagyny geçireris. Harytlary alanyňyzdan soň haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň, bu meseläni çözmäge kömek etjek satuwdan soň hünärmenlerimiz bar.

Model CD-026LB
Kuwwat LED 12W
Giriş naprýa .eniýesi AC 100-240V 50 / 60Hz
Ömürboýy 50000s
Şahadatnamalar CEROHSERPETLFCC
Gaplamak Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:30 * 18 * 33CM
Kartonyň ululygy we agramy 62 * 38 * 35CM (4pcs / ctn);9KGS

Arza:

Livingaşaýyş otagynda, ofisde, studiýada we ş.m. ulanyp bolýar reading okaýarkaňyz ýa-da tikeniňizde size açyk ýumşak çyra gerek bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Haryt kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.