Simsiz zarýad bermek we USB porty bilen stol çyrasy

Simsiz zarýad bermek we USB porty bilen stol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1.Dimmable LED stol çyrasy, işlemek, öwrenmek, okamak ýa-da dynç almak üçin isleýän çyraňyzy sazlamaga mümkinçilik berýän ädimsiz garamak bilen 3 reňk reesimini öz içine alýar.Açyk reňk we ýagtylygy ýatda saklamak üçin akylly ýat funksiýasy.

2.Bu stol çyrasynda simsiz zarýad bermek we USB porty bar, simsiz zarýad beriji “Qi” simsiz işleýän smartfonlaryň köpüsine gabat gelýär. Jübi telefonyňyza, okyjyny ýakyp we beýleki kiçi elektron enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz.Stol çyrasynyň amatlylygy ony öýüňiz ýa-da ofisiňiz üçin ajaýyp edýär.

3. Çyranyň gözeneklerini çeýe sazlamak bilen, has çeýe yşyklandyryşy üpjün edip bilýän we çyranyň uly yşyklandyryş meýdany bolan çyrany zerur ýerlere gönükdirip bilersiňiz.

01603
01605

4. 50000 sagatdan gowrak dowam etjek stol çyralary. Lampanyň çalşylmagyny talap etmeýänligi sebäpli, lampa ýakylýan lampa bilen tapawutlanýar. Monjuklar ýagtylyk çeşmesi hökmünde berilýär, yssy däl, Flikke ýok, gözleri goraýar.

5.Eger haýsydyr bir önüm meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, wagtynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, meseläni çözmäge kömek etjek hünärmen işgärlerimiz bolar.Önümlerimize 12 aýlyk kepillik hödürleýäris, önüm 12 aýyň içinde işlemegini bes etse ýa-da şol 12 aýyň içinde kemçilikler bar bolsa ýapylar.

element bahasy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Marka ady OEM
Model belgisi CD-016
Reňk temperaturasy (CCT) 3000-6500K
Çyra beden materiallary ABS, Demir
Giriş naprýa .eniýesi (V) 100-240V
Çyra çyrasy (lm) 650
Kepillik () yl) 12 aý
Reňk görkeziş indeksi (Ra) 80
Lightagtylyk çeşmesi Yşyk-diodly indikator
Dimmer-i goldaň Hawa
Dolandyryş tertibi Duýgur dolandyryş
Reňk Gök
Yşyklandyryş çözgütleri hyzmaty Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny
Dizaýn stili Döwrebap
Ömri (sagat) 50000
Iş wagty (sagat) 50000
01604
01606

Arza:

Okaýan bolsaňyz, bulgurlar bilen meşgullanýarsyňyz, surat çekýärsiňizmi ýa-da DIY bolsun, bu stol çyrasy gowy yşyklandyryş getirer .Bu çyra ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, ofis, studiýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň