USB bilen yşyklandyryjy çyra çyrasy

USB bilen yşyklandyryjy çyra çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. Stol çyrasy ýokary hilli energiýa tygşytlaýjy we gözüňi aladalandyrýan LED monjuklaryň ýagty çeşmesinde gurulýar, wizual stroboskopiki täsir yşyklandyryşyny we göz gabagyny üpjün etmeýär. Çyralaryň ýagtylygyny we reňkini dürli ulanylyş ssenarilerine görä sazlap bilersiňiz.

2. Çydamly gozenek goly 360 dereje sazlap bolýar, ýagtylygy islän ýeriňize süýşürmäge we ugrukdyrmaga mümkinçilik berýär. Çeýe gozenek bilen burçy sazlanyňyzda çyra durnukly bolup biler.

3. Dolandyrmak gaty aňsat, basyp ýagtylyk re modeimini basyp, ýagtylygyň ýagtylygyny dolandyrmak üçin uzyn basyň;iň soňky ýagtylyk sazlamalaryny ýada salmak üçin ýeňil ýat funksiýasy bilen.

01707
01709

4. Çyranyň düýbi kiçijik, ýöne durnukly we ony islän ýeriňize goýup bilersiňiz. Öý ofisi üçin çyra çyrasy stolda, tagtada, fortepýano, tikin stolunda, stoluň üstünde, çyzgy stolunda we ş.m. ajaýyp ulanylyp bilner.

5.Eger haýsydyr bir önüm meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, wagtynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, meseläni çözmäge kömek etjek hünärmen işgärlerimiz bolar.Önümlerimize 12 aýlyk kepillik hödürleýäris, önüm 12 aýyň içinde işlemegini bes etse ýa-da şol 12 aýyň içinde kemçilikler bar bolsa ýapylar.

element bahasy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Marka ady OEM
Model belgisi CD-016
Reňk temperaturasy (CCT) 3000-6500K
Çyra beden materiallary ABS, Demir
Giriş naprýa .eniýesi (V) 100-240V
Çyra çyrasy (lm) 500
Kepillik () yl) 12 aý
Reňk görkeziş indeksi (Ra) 80
Lightagtylyk çeşmesi Yşyk-diodly indikator
Dimmer-i goldaň Hawa
Dolandyryş tertibi Duýgur dolandyryş
Reňk Greenaşyl
Yşyklandyryş çözgütleri hyzmaty Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny
Dizaýn stili Döwrebap
Ömri (sagat) 50000
Iş wagty (sagat) 50000
01708
01710

Arza:

LED lampa yşyklandyryşy has giň we has ýagty, birmeňzeş yşyk, ýalpyldawuk we strobe ýok, gözlere has köp üns berýän, gözüňi goraýan. Näme okasaňam, bulgurlar, surat ýa-da DIY okasaňam, bu stol çyrasy gowy yşyklandyryş getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň