Gysgyçly LED stol çyrasy

Gysgyçly LED stol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

1 smooth Ulanylýan tekiz sensor dolandyryşy, ädimsiz garalmak we ýadyňy sazlamak.Has amatly we çeýe çeýe, çagalar we garrylar hem aňsatlyk bilen işledip bilerler.Duýgur düwmesi sowuk materialdyr, uzak wagtlap ulanylandan soňam yssy bolmaz.
2 your Iş stoluňyzda ýa-da stoluňyzda ulanyp boljak kiçijik bir ýer bar bolsa, ony ulanmagy saýlap bilersiňiz. 5 sm çenli galyňlygy bilen tekiz ýere basyň, stoluňyzyň, iş stoluňyzyň ýa-da stoluňyzyň ýerini tygşytlaň.Metalyň hil materialynyň gysgyjy has durnukly, çyranyň saklaýjysynyň ýagdaýyny näçe sazlasaňyzam, iş stolunda ýa-da iş platformasynda durnukly bolup biler.
3 、 LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde, çyrpylmaz, adaty akkor lampalardan has köp gorag, otagyňyzy ýakmak üçin 12W LED ýagtylyk.900-1000 Lumens ýagty saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.
4 、 Üç reňk temperaturasy : 6000K-4500K-3000K, salkyn ak , ýyly ak , ýyly sary. Dürli sahnalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ädimsiz garalmak 10% -100% ýagtylygy sazlamak. Işlemäge kömek etmek üçin ofisiňizde goýuň, romanyňyzy has gowy görmek üçin ýa-da çekişiňizi ýeňilleşdirmek üçin okuw otagyňyzdaky diwanyň gapdalynda, otagyňyzdaky diwanyň gapdalynda.
5 life Uzak ömrüňiz bolsun: 50000s.Adaty lampalar bilen deňeşdirilende, LED monjuklary döwmek aňsat däl we ýygy-ýygydan çalşylmaly däl.Uzak wagtlap ulanylsa-da yssy bolmaz.Pleönekeý daşky dizaýn, çydamly we köne däl.

Model belgisi

CL-002

Kuwwat

12W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Gaplamak

Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:24*6.5 * 37CM

Kartonyň ululygy we agramy

55*38.5 *26CM (8pcs / ctn);8KGS

Arza:

Okamak, tikmek, abatlamak we ş.m. üçin yşyklandyryş üpjün edilip bilner.

LED table lamp with clamp (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Haryt kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.