Önümler

 • Bright LED Reading, Craft & Task Floor Lamp

  Açyk LED okamak, senetçilik we ýumuş çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Stoluň ýa-da diwanyň gapdalynda pol çyrasyny goýuň we ezini okanyňyzda ýa-da tikeniňizde, ýagtylygy gerekli ýerde ýagtylandyrmak üçin gözenekden peýdalanyň.Placeerinde bir gezek goýulýar.Topokardan 64 1/2 ″ çenli dur.2. Çyralary el degirme dolandyryşy bilen ýakyň we öçüriň, basgançaksyz garaňkylyk bilen öçüriň. Stepdimsiz garamak funksiýasy prosesi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.Öçürilen pol çyrasy ýagtylygy sazlap biler ...
 • High Lumen Uplight Dimmable Bright Torchiere LED Floor Lamp

  Lokary Lýumen ýokary ýagtylyk Çekip bolýan ýagty Torchiere LED pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Bu pol çyrasy, ony okamak, işlemek, tikmek ýa-da dynç almak üçin ulanyp bolýar, ony öz otagyňyza, ýatylýan otagyňyza, okuw jaýyňyza ýa-da ofisiňize goýup bilersiňiz.24w 1800 lýumen, keýpiň yşyklandyrylmagy ýa-da iş yşyklandyrylyşy bolsun gowy edip bolýar.2. pleönekeý şekilli dizaýn islendik bezeg stiline laýyk gelýär. Öýüňiziň döwrebap, senagat, retro ýa-da başga bir bezeg stili bolmagy möhüm däl, otagyňyzda başga ýagtylyk çeşmesi bolmasa-da, ajaýyp yşyk bolup biler ...
 • Daylight LED Task Uplight Floor Lamp 24W

  Gündiz yşyklandyryjy LED ýumuş poluň çyrasy 24W

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Bu, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag ýa-da okuw jaýy bolsun, öýüňiziň islendik ýerine ýerleşdirilip bilinýän çyradyr.8,6 dýuým kellesi Φ, 1800 lýumen we iň ýokary 6500K kelwin, hatda potolok çyrasy bolmadyk otaglarda-da gowy işleýär. .2. Çeýe 350 ° egirme kellesi bilen, ýagtylygyň ugruny gozeneksiz hem sazlap bilersiňiz. Egrem-bugram kellesi adaty goz çyrasyndan has döwrebap we ýumşak, Ajaýyp dizaýn edilen fakel çyrasy ýyly atmosfera döredýär we islendik bezegi doldurýar, ...
 • 30W Sky LED Modern Torchiere Super Bright Floor Lamp

  30W Sky LED Modern Torchiere Super ýagty pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. 8,66 dýuým kellesi Φ, boýy 68.89 dýuým, tutuş otagy ýakmak üçin ýeterlikdir. 270 ° çeýe çeýe kelläňiz bilen ýagtylygyň ýagdaýyny islän ugruňyza sazlap bilersiňiz.2. touchumşak duýgur wyklýuçatel size has gowy duýgurlyk berýär. Düwürtiksiz garalmak, sahnanyň zerurlyklaryna görä isleýän yşyklandyryşyňyzy sazlap bilersiňiz. , durmuşdaky zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.3 ....