2 Ulalýan pol çyrasy 5X we pol çyrasy

2 Ulalýan pol çyrasy 5X we pol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1 、 5X ulaltmak, el bilen işlemäge ýa-da işlemäge kömek etmek üçin ýeterlikdir, çeýe gozenek beýikligi özüňize laýyklaşdyryp biler. Açyk aýna linzalar, ýoýulmazdan hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin ajaýyp işiňizde iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär. , gözüň dartylmagyny peseltmek.
2 glass Aýna linzalarda örtük döredilip, tozanyň öňüni almak üçin ulaltýan aýna funksiýasyny ulanmaýan wagtyňyz goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, göni gün şöhlesinde ýangynyň döremeginiň öňüni alyp bilersiňiz. Aýna linzalary ölçemek konweks linzalardyr.Ulaltýan aýna çyrany diwanyňyzyň golaýynda ýa-da agaç poluň üstünde goýsaňyz, uzak wagtlap güne ýakmak aňsat, bu wagtynda duýmasaňyz gaty howply.

Magnifying-Floor-Lamp-2
Magnifying-Floor-Lamp-1

3 、 LED çyralary ulaldyjy aýnanyň obýektiwiniň töwereginde ýerleşdirilýär, ol hatda garaňky ýagtylykda ýa-da garaňkylykda işleýär. Has ygtybarly yşyk berýän akkor we galogen lampalardan has sowadyjy. Şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytly LED lampalar göz üçin sagdyn.
4 magn Ulaltýan aýnanyň gapagyny ýapanyňyzda, ony adaty pol çyrasy hökmünde ulanyp bilersiňiz.6500K, 500 lýumen ýagtylyk gündelik iIllumination üçin ýeterlikdir. Işletmek aňsat.

5 、 Agramly, ýokary durnuklylyk bazasy hiç kimiň, şol sanda çagalar ýa-da öý haýwanlary ony aňsatlyk bilen kakmazlygyny üpjün edýär.
6 products Önümler zawoddan çykmazdan ozal berk hil barlagyny geçireris.Önümleri alanyňyzdan soň haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, alada etmäň, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Olary çözmäge kömek etjek hünärmen toparymyz bolar.

Model belgisi

CF-002F

Kuwwat

6w

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, ROHS, ERP

Gaplamak

34 * 11.5 * 36.5 sm

Kartonyň ululygy we agramy

39.5 * 35.5 * 36.5cm (3kompýuterler / ctn)14KGS

Arza:

Amatlylygy üpjün etmek üçin okamak, el bilen işlemek, el işlerini etmek we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Haryt kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.