Açyk LED okamak, senetçilik we ýumuş çyrasy

Açyk LED okamak, senetçilik we ýumuş çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. Stoluň ýa-da diwanyň gapdalynda pol çyrasyny goýuň we ýagtylygy gerek ýerinde ýagtylandyrmak üçin gözenekden peýdalanyň. Haçan-da okaýarkaňyz ýa-da tikeniňizde, ýagtylygy ajaýyp ýerleşdirmek üçin çeýe, ýöne berk gözenek ulanyň.Placeerinde bir gezek goýulýar.Topokardan 64 1/2 "bazada dur.

2. Çyralary el degirme dolandyryşy bilen ýakyň we öçüriň, basgançaksyz garaňkylyk bilen öçüriň. Stepdimsiz garamak funksiýasy prosesi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.Öçürilen pol çyrasy ýagtylygy 10% bilen 100% arasynda sazlap biler.Ofisiňizdäki meseleler üçin iň ýagty we amatly keýp üçin iň pesini ulanyň.3000k-4500k-6000k 3 ýagtylygyň reňkini saýlap bilersiňiz, sary-ýyly ak-ak ak.Lightagtylygy öçürmezden ozal ýada salýar.Has amatly we çeýe.

Bright LED Reading, Craft & Task Floor Lamp (9)
Bright LED Reading, Craft & Task Floor Lamp (8)

3 ancient Gadymy ýollary, döwrebap, postmodern, senagat stilini dikeldýän bezeg dizaýnyna garamazdan, ony bezemek üçin ulanyp bilersiňiz.
4. 50000 sagat ömri, SMD LED çyrasy, energiýa tygşytlaýjy.15 wattlyk LED blub ýeterlik derejede ýagty, energiýa sarp edýän galogen, ykjam floresan (CFL) ýa-da akkor lampalary görkezýär.Puluňyzy we güýjüňizi tygşytlaň, ony çalyşmagyň zerurlygy bolmazdan birnäçe ýyllap dowam eder.

5. Durnukly binýadyň bolmagy howpsuzlygyň möhüm kepilligi. Agramly baza hiç kimiň, şol sanda çagalar ýa-da öý haýwanlary ony aňsatlyk bilen kakmazlygyny üpjün edýär.

6. 1 ARYL ÖNÜMLER Kepilligi: productshli önümlerimiziň arkasynda 100% buýsanç bilen durýarys we doly 1 ýyl kepillik berýäris.Önüm 1 ýylyň içinde işlemegini bes etse ýa-da şol 1 ýylyň içinde kemçilikler bar bolsa, bu ýapylar.

Bright LED Reading, Craft & Task Floor Lamp (3)
Bright LED Reading, Craft & Task Floor Lamp (6)

Model belgisi

CF-006

Kuwwat

15W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Customöriteleşdirilen goňur poçta gutusy: 31.5 * 15.5 * 39CM

Kartonyň ululygy we agramy

48 * 33 * 41CM (3pcs / ctn);13KGS

Arza:

Okaýarkaňyz, tikiniňizde, boýagyňyzda we ş.m. okanyňyzda, ýagty çyra size has gowy tejribe berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň