Ulaldyjy gysgyç çyrasy

  • LED magnifing lamp 5×with clamp

    LED gysgyçly lampa 5 ×

    Önümiň jikme-jiklikleri: 1. lightagty we hakyky aýna bilen ulaldyjy lampa, diametri 4,8 dýuým we ulaldyjy lampa.Üznüksiz ýakyn işe mätäç ýa-da görmekde kynçylyk çekýän adamlar üçin ýörite döredildi.Açyk aýna linzalar, ýoýulmazdan hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin, inçe işiňizde iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär.2. Gapak, boş wagtyň içinde tozany goramak üçin ulaltýan aýnanyň üstünde işlenip düzülendir. Mundan başga-da ...