LED stoly Simsiz zarýad beriji çyra, USB zarýad porty

LED stoly Simsiz zarýad beriji çyra, USB zarýad porty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

1 USB USB zarýad beriş portuna we simsiz güýçlendirijä eýe bolmak.Iki enjamy zarýad berip, şol bir wagtyň özünde işlemek üçin stol çyrasyny ulanyp biljekdigiňizi aňladýar. Ajaýyp yşyklandyryş bilen ajaýyp döwrebap stil, bu gündiz stol çyrasy işleýşi ýaly ajaýyp.LEDokary öndürijilikli bu LED stol çyrasy, islegleriňize görä amatly sazlamaga mümkinçilik berýän çeýe goly görkezýär.
2 touch Duýgur dolandyryş bilen çyralary ýakyň we öçüriň, basgançaksyz garaňkylyk bilen öçüriň. Stepdimsiz garamak funksiýasy prosesi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.Öçürilen stol çyrasy ýagtylygy 10% bilen 100% arasynda sazlap biler.Ofisiňizdäki meseleler üçin iň ýagty we amatly keýp üçin iň pesini ulanyň.3000k-4500k-6000k 3 ýagtylygyň reňkini saýlap bilersiňiz, sary-ýyly ak-ak ak.Lightagtylygy öçürmezden ozal ýada salýar.Has amatly we çeýe.
3 lamp Çyra çyrasy tebigy yşyk ýaly ýagty we rahat, okamak we ýazmak üçin ajaýyp ýer döredýär.Sufficienteterlik yşyklandyryjy giňişlik has ýagty we zatlara seredeniňde gözler güýçsizdir.
4、50000 ömri, SMD LED çyrasy, energiýa tygşytlaýjy.15 wattlyk LED blub ýeterlik derejede ýagty, energiýany ýitirýän galogen, ykjam floresan (CFL) ýa-da akkor lampalary görkezýär.Puluňyzy we güýjüňizi tygşytlaň, ony çalyşmagyň zerurlygy bolmazdan birnäçe ýyllap dowam eder.
5、1 ARYL ÖNÜM Kepilligi: Önümlerimiziň hemmesiniň arkasynda 100% buýsanç bilen durýarys we 1 ýyl kepillik hödürleýäris.Ulanylanda önümiň hili bilen baglanyşykly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, satuwdan soň hyzmat ediş hünärmenlerimiz size jogap berer we meseläni çözmäge kömek eder.

Model belgisi

CD-015

Kuwwat

15W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V AC

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, ROHS

Gaplamak

Customöriteleşdirilen goňur poçta gutusy: 29 * 18.5 * 36CM

Kartonyň ululygy we agramy

59.5 * 38.5 * 38CM (4pcs / ctn);10KGS

Arza:

Ofisiňiz üçin yşyklandyryş, okamak, DIY we ş.m. Dürli sahnalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin sazlanylýan çyra.

LED table Lamp with Wireless Charger, USB charging port (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň