Düwürtiksiz basgançakly yşyklandyryjy poluň çyrasy

Düwürtiksiz basgançakly yşyklandyryjy poluň çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1.LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde, adaty yşyklandyryjy lampalardan has ýalpyldawuk, gözüň goragy, otagyňyzy ýakmak üçin 12W yşyklandyryjy.900-1000 Lumens ýagtylandyrýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.

2. Üç reňk temperaturasy :
6000K-4500K-3000K, salkyn ak , ýyly ak , ýyly sary. Dürli sahnalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, ýagtylygy sazlamagyň 10% -100% basgançakly garalmagy. Işlemäge kömek etmek üçin ofisiňizde goýuň, diwanyň gapdalynda romanyňyzy has gowy görmek üçin ýa-da çekişiňizi ýeňilleşdirmek üçin okuw otagyňyzyň gapdalynda ýaşamak üçin otag.

Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp (1)
Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp (2)

3. Uzak ömür sürüň:50000s.Adaty lampalar bilen deňeşdirilende, LED monjuklary döwmek aňsat däl we ýygy-ýygydan çalşylmaly däl.Uzak wagtlap ulanylsa-da yssy bolmaz.Pleönekeý daşky dizaýn, çydamly we köne däl.

4. Ulanylýan tekiz gözegçilik,ädimsiz garalmak we ýatda saklamak.Has amatly we çeýe çeýe, çagalar we garrylar hem aňsatlyk bilen işledip bilerler.Duýgur düwmesi sowuk materialdyr, uzak wagtlap ulanylandan soňam yssy bolmaz.

5. Sizi we maşgalaňyzy goramak üçin çyrany has durnukly etmek üçin agramly bazany kabul etdik. Durnukly binany çagalar ýa-da öý haýwanlary aňsatlyk bilen kakmaýar. Bagda ot otyrkaňyz we çagalar tomaşa edýärler Roomaşaýyş jaýynda ýeke özi telewizor, ýagtylygyň tötänleýin öçürilmeginden gorkmaň.

Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp (4)
Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp (6)

Model belgisi

CF-002

Kuwwat

12W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240v

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, ROHS, ERP

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Goňur poçta gutusy: 27.5 * 29 * 40.5CM

Kartonyň ululygy we agramy

45.5*29*40.5CM (4pcs / ctn);18KGS

Arza:

Okamak, tikmek, abatlamak we ş.m. üçin yşyklandyryş üpjün edilip bilner. Şeýle hem otagyňyzy bezäp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň