Doly sahypa Ulaltýan LED yşyklandyrylan pol çyrasy

Doly sahypa Ulaltýan LED yşyklandyrylan pol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1 still Halaýan romanyňyzdaky sözleri okamak üçin henizem kynçylyk çekýärsiňizmi? Uly 8 dýuým x 10 dýuým, güýçlendirilen okamak üçin yşyk-diodly lampalar bilen gurlan 3 esse ulaldyş kölegesi uzak wagtlap ulanylanda baş aýlanmak duýgusy.
2 57 Ölçeg 57 Boýy inç, ýumşak we çeýe goz. Bu diwanyň gapdalynda ulanmak üçin oňat beýiklikdir, ulaldyjy linzanyň beýikligini ýa-da burçuny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz. PMMA obýekti aýnadan ýasalanlardan has inçe we ýeňil, götermek üçin az tagalla edýär.

854414653_o_1_6
CF-001F (1)

3 、 Energiýany tygşytlaýan lampalar, çyrpylma, gözüňi gamaşdyrma, şol bir wagtyň özünde göz üçin gaty sagdyn. Şeýle hem aşa çylşyrymly funksiýa wyklýuçatelleri ýok, diňe aç-açan öçürmek üçin öçüriň.
4 base Çyranyň binýadynyň howpsuzlygy we berkligi üçin gurnalan bolmaly, bu şeýle, has berk ulanylýar. Çaganyňyzyň ýa-da öý haýwanyňyzyň aňsatlyk bilen kakylmagyndan gorkmaň. Çyrany ulanmaýan wagtyňyz, ony günüň göni baryp bilmejek ýerine geçirmegi ýatdan çykarmaň.

5 products Önümler zawoddan çykmazdan ozal berk hil barlagyny geçireris.Önümleri alanyňyzdan soň haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, alada etmäň, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Olary çözmäge kömek etjek hünärmen toparymyz bolar.

Model belgisi

CF-001F

Kuwwat

2.5w

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, GS, ETL, ROHS

Gaplamak

Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:36.5 * 13 * 52 sm

Kartonyň ululygy we agramy

53.5 * 41.5 *28.5cm (3kompýuterler / ctn)15KGS

Arza:

El bilen okanyňyzda, okamak, tikin ulanyp bilersiňiz, has amatly we düşnükli ulanmak üçin 8 x 10 dýuým uly meýdany. Obýektiviň gyrasyndaky LED çyralary bilen hatda gijelerine kölege ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Haryt kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.