Gündiz yşyklandyryjy LED ýumuş poluň çyrasy 24W

Gündiz yşyklandyryjy LED ýumuş poluň çyrasy 24W


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. Bu çyra, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag bolsun ýa-da okuw jaýy bolsun, öýüňiziň islendik ýerine ýerleşdirilip bilinýän çyradyr.

2. Çeýe 350 ° egirme kellesi bilen, ýagtylygyň ugruny gozeneksiz hem sazlap bilersiňiz. Egrem-bugram kellesi adaty goz çyrasyndan has döwrebap we ýumşak, Ajaýyp dizaýn edilen fakel çyrasy ýyly atmosfera döredýär we islendik bezegi doldurýar, size dürli bezeg stilini getirýär.

Daylight LED Task Uplight Floor Lamp 24W (1)
Daylight LED Task Uplight Floor Lamp 24W (2)

3. Bedatmaga taýyn boljak we turmak we çyralary öçürmek islemeýänler ýa-da öýden çykanyňyzda çyrany öçürmek islemeýänler üçin 30 minutlyk wagt öçürmek funksiýasy bilen bu aýratynlyk gowy çözgütdir. .

4. 5 derejäni peseltmek, dört sany duýgur dolandyryş ölçegi, diwar çişmegi gabat gelýän we ýatda saklamak Islegleriňizi kanagatlandyryň.

5. Galogen lampa bilen deňeşdirilende, 24WLED lampa has köp energiýa tygşytlaýar, daşky gurşawy goraýar we yssy.500 sagat ömri, uzak ömri, ony çalyşmagyň zerurlygy bolmazdan birnäçe ýyllap ulanyp bilersiňiz.

6. 10,6 dýuým bazasy weight we agramly bazasy, uzynlygy 69 dýuým bolsa-da, çagalaryň ýa-da öý haýwanlarynyň hiç kimiň ony aňsatlyk bilen kakmagyny üpjün edýär. Durnuklylyk howpsuzlygyň möhüm kepilligi.

Model belgisi

UP-004

Kuwwat

24W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:43*14.5*33CM

Kartonyň ululygy we agramy

44.5*44.5*35CM (3pcs / ctn);14KGS

Arza:

Iň ýagtylyga öwrülen bu beýik çyra, bir taslama, enigma ýa-da senet bilen işleýän wagtyňyz çukuryňyzy, ofisiňizi, umumy ýaşaýyş jaýyňyzy ýa-da ýatylýan otagyňyzy ýakar. Ora-da uklamaga kömek etmek üçin düýşüňize çalyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň