LED ýagty okamak we senet pol çyrasy

LED ýagty okamak we senet pol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. LED lampalaryň pol çyralarynyň ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanmakhalogen lampalar we akkor lampalar bilen deňeşdirilende, onuň ýagtylygy has ýagty, zaýalanmaga has az, energiýa tygşytlaýar. 900-1000 Lýumens ýagty saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.

2. Stepdimsiz garalmak:Brightagtylygy sazlamagyň 10% -100%, we üç reňk temperaturasy: 6000K-4500K-3000K saýlap bilersiňiz. Dürli ulanylyş ssenariýalaryna görä dürli yşyklandyryş saýlamak durmuşyňyza has gowy tejribe getirip biler, oňa gözegçilik etmek üçin degmek düwmesi gerek. garrylar we çagalar ony çalt işlemegi öwrenip bilerler.

71sACo2tDTL._SL1500_
81mMzOGrpYL._SL1500_

3. 50000 sagat ömri.Ony birnäçe ýyllap ulanmak üçin ýeterlik wagt gerek.Lightagtylyk çeşmesini üýtgetmek hökman däl, sebäbi içindäki LED monjuk ulanýar. Simpleönekeý we owadan görnüş dizaýnynyň ulanylyşynda, çydamly we köne däl.

4. Ulanylan tekiz el degirmeni,ädimsiz garalmak we ýatda saklamak.Lightagtylygy öçürmezden ozal ýada salýar.Has amatly we çeýe.

5. Otagyňyzda ýeke goýsaňyz, haýwanyňyzyň ýagtylygy aňsatlyk bilen kakmagyndan gorkmaň. Ulanyş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çyrany has durnuklaşdyrýan agramly bazany ulanýarys. gaty agyr we götermek aňsat däl diýip alada etme, bazadan başga hemmesi ýuka. Ulular ony aňsatlyk bilen otagdan ýatylýan otaga geçirip bilerler.

6. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat hödürleýäris: Bu lampany satyn alanyňyzdan bir ýyl soň hil taýdan kynçylyk çekýän bolsaňyz, bize ýüz tutuň.

81SiH-YdtAL._SL1500_

Model belgisi

CF-004

Kuwwat

12W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, ROHS

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Customöriteleşdirilen goňur poçta gutusy: 27.5 * 11 * 38.5CM

Kartonyň ululygy we agramy

45.5 * 29 * 40.5CM (4pcs / ctn);18KGS

Arza:

Okamak, tikmek, abatlamak we ş.m. üçin yşyklandyryş üpjün edilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň