30W Sky LED Modern Torchiere Super ýagty pol çyrasy

30W Sky LED Modern Torchiere Super ýagty pol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. 8,66 dýuým kellesi Φ, boýy 68.89 dýuým, tutuş otagy ýakmak üçin ýeterlikdir. Çeýe 270 ° egirme kellesi bilen the ýagtylygyň ýagdaýyny islän ugruňyza sazlap bilersiňiz.

2. Smoothumşak duýgur wyklýuçatel size has gowy duýgurlyk berýär. Düwürtiksiz garalmak, sahnanyň zerurlyklaryna görä islän yşyklandyryşyňyzy sazlap bilersiňiz. , durmuşdaky zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.

30W Sky LED Modern Torchiere Super Bright Floor Lamp (1)
30W Sky LED Modern Torchiere Super Bright Floor Lamp (3)

3. memoryady gurnamak bilen, 30 minutlyk taýmer öçürmezden ozal ýagtylyk sazlamany ýada salýar, bu re modeim uklap ýatjak wagtyňyz açmak üçin ajaýyp.

4. Super uzyn 50000h hyzmat ömri, SDM LED lampalary ulanmak halogen lampalardan has köp energiýa tygşytlaýar. LED monjuklary çalyşmak hökman däl, bu çyrany birnäçe ýyllap ulanyp bilersiňiz. Elektrik we pul tygşytlaň!

5. Durnukly esas gaty möhümdir.9.84 dýuým esas children, agramly esas, çagalaryň we öý haýwanlarynyň töwereginde erkin we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.

6. 30w güýji, otagyň islendik burçuny ýakmak üçin ýeterlik ýagtydyr.6500K-4500K-3000K 3 reňk temperaturasy, sowuk ak çyra iş ýa-da okamak üçin amatly, bulutly günüň garaňky otagy ýyly ak ýagtylyk üçin amatlydyr keýpiňizi gowulaşdyrmak we sary sary çyra telewizora tomaşa edeniňizde ýa-da uklamaga taýyn bolanyňyzda gowy saýlawdyr.

Model belgisi

UP-006

Kuwwat

30W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:43*14.5*33CM

Kartonyň ululygy we agramy

44.5 *44.5*35CM (3pcs / ctn);14.5KGS

Arza:

Işleýän, okaýan, senetçilik bilen meşgullanýan ýa-da dynç alýan bolsaňyz, bu lampa size zerur ýagtylygy berer. Dogry , ýumşak ýa-da garaňky yşyk you size dürli görnüşleri hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň