12W ýagty LED pol çyrasy

12W ýagty LED pol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. LED lampa monjuklaryny çyra çeşmesi hökmünde ulanmak, lampoçkaly adaty akkor lampa bilen deňeşdirilende, yşyk has durnukly, çyrpylmaz, gözleri netijeli gorap biler.Beýleki tarapdan, LED lampa az ýylylyk çykarýar we gyzmazdan birnäçe sagatlap ulanylyp bilner.

2. Okamak, uklamak, makiýaup ýaly dürli sahnalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düwme düwmesini, HI-OFF-Pes wyklýuçatel, 2 derejeli ýagtylygy sazlamak ulanyň.yşyklandyryş.Pes - ýagtylyk çyrasy rahat keýp üçin amatly.

615-Z3lIHjL._SL1000_
71hEF2tqB8L._SL1500_

3. Çeýe gözüňi sazlamak bilen, oturgyçda gazet okaýarsyňmy ýa-da düşekde roman okaýarsyňmy, islän burçuňa çyra goýup bilersiň. Enougheterlik uzynlykdaky şnur bar, işlemek aňsat.

Uzyn ömri 4.50000 sagat, pol çyrasynyň nusgawy modelini ulanmagyň daşky görnüşinde, çydamly we köne däl. Ony ýatylýan otagda, otagda, ofisde we beýleki ýerlerde goýuň.

5. Ulanyşyňyzy has ygtybarly etmek üçin bu pol çyrasy üçin agramly bazany kabul etdik.Agramly esas Hiç kimiň, şol sanda çagalar ýa-da öý haýwanlary ony aňsatlyk bilen kakmazlygyny üpjün edýär.

6. Satuwdan soňky hyzmat: Doly 1 ýyl kepillik hödürleýäris.Önüm 1 ýylyň içinde işlemegini bes etse ýa-da şol 1 ýylyň içinde kemçilikler bar bolsa, bu ýapylar.

Model belgisi

CF-001LB

Kuwwat

12W

Giriş naprýa .eniýesi

120 / 240V

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, EMC, LVD, ROHS, ERP, ETL, FCC

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:31*40.5*14.5CM

Kartonyň ululygy we agramy

52 * 32 * 39.5CM (3pcs / ctn);15KGS

Arza:

Livingaşaýyş otagy, ýatylýan otag, ofis, studiýa we ş.m. ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar reading okaýarkaňyz ýa-da tikeniňizde, çyrany saklaýjyny dyzyňyzyň üstünde goýup bilersiňiz, size ýagty ýumşak yşyk berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň