Ulaldyjy çyra

 • LED magnifing lamp 5×with clamp

  LED gysgyçly lampa 5 ×

  Önümiň jikme-jiklikleri: 1. lightagty we hakyky aýna bilen ulaldyjy lampa, diametri 4,8 dýuým we ulaldyjy lampa.Üznüksiz ýakyn işe mätäç ýa-da görmekde kynçylyk çekýän adamlar üçin ýörite döredildi.Açyk aýna linzalar, ýoýulmazdan hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin, inçe işiňizde iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär.2. Gapak, boş wagtyň içinde tozany goramak üçin ulaltýan aýnanyň üstünde işlenip düzülendir. Mundan başga-da ...
 • 2 In 1 Magnifying Floor Lamp 5X & Floor Lamp

  2 Ulalýan pol çyrasy 5X we pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1 、 5X ulaltmak size el bilen işlemäge ýa-da ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin ýeterlikdir, çeýe goozenek beýikligi özüňize laýyklaşdyryp biler. distalňyşsyz hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin açyk aýna linzalar, iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär. siziň gowy işiňiz, gözüň dartylmagy azaldy.2 glass Aýna linzalarda örtük, tozanyň öňüni almak üçin ulaltýan aýna funksiýasyny ulanmaýan wagtyňyz goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, göni güne ýangynyň döremeginiň öňüni alyp bilersiňiz ...
 • Full Page Magnifying LED Illuminated Floor Lamp

  Doly sahypa Ulaltýan LED yşyklandyrylan pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1 still Halaýan romanyňyzdaky sözleri okamak üçin henizem kynçylyk çekýärsiňizmi? Uly 8 dýuým x 10 dýuým ulaldylan okamak üçin yşyk-diodly lampalar bilen 3 esse ulaldyş kölegesi. Ulaltýan obýektiwiň tekiz ýeri ýoýulmaýar. uzak wagtlap ulanylanda baş aýlanmak duýgusy bolmaz.2 、 Ölçeg 57 Boýy inç, ýumşak we çeýe goz. Bu diwanyň gapdalynda ulanmak üçin oňat beýiklikdir, ulaldyjy linzanyň beýikligini ýa-da burçuny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz. PMMA obýekti i ...
 • LED magnifying glass table lamp

  LED ulaltýan aýna stol çyrasy

  Önümiň jikme-jiklikleri: 1. pleönekeý we owadan görnüşli dizaýn, 6w güýji, 6500K, 500 lýumen, ýagty çyra garaňkyda-da ýagtylandyrmak üçin ýeterlikdir.Hakyky aýna, diametri 4,8 dýuým we ulaldylyşy 5 gezek.Açyk aýna linzalar, ýoýulmazdan hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin, inçe işiňizde iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär.2. Ulaltýan aýnanyň töwereginde LED yşyklar bar, ol gijelerine-de gowy işleýär. LED-leri döwmek aňsat däl, beýle däl ...