Pol çyrasyny ulaltmak

 • 2 In 1 Magnifying Floor Lamp 5X & Floor Lamp

  2 Ulalýan pol çyrasy 5X we pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1 、 5X ulaltmak size el bilen işlemäge ýa-da ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin ýeterlikdir, çeýe goozenek beýikligi özüňize laýyklaşdyryp biler. distalňyşsyz hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin açyk aýna linzalar, iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär. siziň gowy işiňiz, gözüň dartylmagy azaldy.2 glass Aýna linzalarda örtük, tozanyň öňüni almak üçin ulaltýan aýna funksiýasyny ulanmaýan wagtyňyz goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, göni güne ýangynyň döremeginiň öňüni alyp bilersiňiz ...
 • Full Page Magnifying LED Illuminated Floor Lamp

  Doly sahypa Ulaltýan LED yşyklandyrylan pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1 still Halaýan romanyňyzdaky sözleri okamak üçin henizem kynçylyk çekýärsiňizmi? Uly 8 dýuým x 10 dýuým ulaldylan okamak üçin yşyk-diodly lampalar bilen 3 esse ulaldyş kölegesi. Ulaltýan obýektiwiň tekiz ýeri ýoýulmaýar. uzak wagtlap ulanylanda baş aýlanmak duýgusy bolmaz.2 、 Ölçeg 57 Boýy inç, ýumşak we çeýe goz. Bu diwanyň gapdalynda ulanmak üçin oňat beýiklikdir, ulaldyjy linzanyň beýikligini ýa-da burçuny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz. PMMA obýekti i ...