chaoqun-1
chaoqun-2
chaoqun-3

Işleýän önümler

LED desk lamp with wireless charger

Simsiz güýçlendiriji bilen LED stol çyrasy

Ajaýyp yşyklandyryş bilen ajaýyp döwrebap stil, bu gündiz stol çyrasy işleýşi ýaly ajaýyp.LEDokary öndürijilikli bu LED stol çyrasy, islegleriňize görä amatly sazlamaga mümkinçilik berýän çeýe goly görkezýär.
Jikme-jikliklere düşünmek
Floor Lamp12w Bright Led Floor Lamp

Gat çyrasy 12w ýagty çyra pol çyrasy

LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde, ýalpyldawuk däl, adaty akkor lampalardan has köp göz goragy, otagyňyzy ýakmak üçin 12w LED ýagtylyk.900-1000 Lumens ýagty saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.
Jikme-jikliklere düşünmek

LED pol çyrasy

biz hakda

 • Bright-LED-Reading-Craft-Task-Floor-Lamp-8

Kompaniýanyň tertibi:

“Shaoxing Shangyu Chaoqun Electric Appliance Co., Ltd.” 2012-nji ýylyň iýun aýynda döredildi we Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şaxing şäheriniň Şançu etrabynyň Şangpu şäheriniň senagat zolagynda ýerleşýär.Amatly ulag bilen zawodymyzdan Hangzhou halkara howa menziline awtoulag bilen bary-ýogy bir sagat gerek bolar.10 ýyla golaý ösüşiň dowamynda 5000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman ussahanasy bar;residentialaşaýyş yşyklandyryş önümleriniň meýdançalarynda baý tejribesi bolan, şeýle hem köpçülikleýin önümçilik, gurnamak we synagdan geçirmek üçin ýokary derejeli ýokary derejeli enjamlar, müşderini doly kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin ýokary hünärli işgär.

köpräk oka
 • Gonkong (HK) yşyklandyryş ýarmarkasy

  Gonkong (HK) Yşyklandyryş ýarmarkasy sergä gatnaşyjylara we alyjylara giň işewürlik hödürleýän dünýädäki iň uly yşyklandyryş ýarmarkasydyr we şu güne çenli yşyklandyryş pudagynda şunuň ýaly möhüm söwda wakalarynyň biri bolmagynda galýar.HK yşyklandyryş ýarmarkasy köplere degişlidir ...

  jikme-jiklikleri görmek
 • LED çyralaryna geçmegiň 25 ygtybarly sebäbi

  1. Yşyk-diodly indikator täsirli çydamlymy ..?Käbir yşyk-diodly yşyklar 20 ýyla çenli dowam edip biler.Hawa, muny dogry okaýarsyňyz!LED armaturlary berkligi bilen meşhurdyr.Ortaça bir yşyk çyrasy, 000 50,000 sagat dowam edýär.Bu akkor lampalardan we dört esse 50 esse uzyn ...

  jikme-jiklikleri görmek