Gat çyrasy

 • 12W Bright LED Floor Lamp

  12W ýagty LED pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. LED lampa monjugyny çyra çeşmesi hökmünde ulanmak, adaty lampa lampasy bilen deňeşdirilende, çyra has durnukly, çyrpylmaz, gözleri netijeli gorap biler.Beýleki tarapdan, LED lampa az ýylylyk çykarýar we gyzmazdan birnäçe sagatlap ulanylyp bilner.2. Okamak, uklamak, makiýaup ýaly dürli sahnalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düwme düwmesini, HI-OFF-Pes wyklýuçatel, 2 derejeli ýagtylygy sazlamak ulanyň.ýumuş ...
 • Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp

  Düwürtiksiz basgançakly yşyklandyryjy poluň çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde, ýalpyldawuk däl, adaty akkor lampalardan has köp gorag, otagyňyzy ýakmak üçin 12W LED ýagtylyk.900-1000 Lumens ýagty saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.2. Üç reňk temperaturasy : 6000K-4500K-3000K, salkyn ak , ýyly ak , ýyly sary. Dürli sahnalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ädimsiz garalmak 10% -100% ýagtylygy sazlamak. Işlemäge kömek etmek üçin ofisiňizde goýuň, otagyňyzdaky diwanyň gapdalynda ...
 • LED Bright 2 in 1 Floor & Desk Lamp

  1 gatda we stol çyrasynda LED ýagty 2

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. 2-in-1-i dik, erkin çyradan ofis stolunyň çyrasyna ýa-da gijeki yşyk çyrasyna öwürmek üçin 3 aýakly aýagy goşuň ýa-da aýyryň.Ulanyş islegine görä onuň ýagdaýyny kesgitläp bilersiňiz. Floorerde ýa-da stoluň üstünde goýulsa-da durnukly. Esasydan başga ähli bölekler inçe we ýer tutman erkin ýerleşdirilip bilner.2. Duýgur reňkli we 3 açyk reňkli sazlamalar (salkyn ak, ýyly ak, ýyly sary) açyk iş ýa-da keýpsiz yşyklandyryş berýär ...
 • LED Bright Reading and Craft Floor Lamp

  LED ýagty okamak we senet pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Halogen lampalar we akkor lampalar bilen deňeşdirilende, lampa lampalarynyň ýagtylyk çeşmesi hökmünde LED lampa monjuklaryny ulanmak, onuň ýagtylygy has ýagty, zaýalanmaga meýilli däl, has köp energiýa tygşytlaýar. 12W elektrik energiýasyny çekýär.2. Stepdimsiz garalmak: ýagtylygy sazlamagyň 10% -100%, we üç reňk temperaturasy: 6000K-4500K-3000K saýlap bilersiňiz. Dürli ulanylyş ssenariýalaryna görä dürli yşyklandyryşy saýlamak l-a has gowy tejribe getirip biler ...
 • Bright LED Reading, Craft & Task Floor Lamp

  Açyk LED okamak, senetçilik we ýumuş çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Stoluň ýa-da diwanyň gapdalynda pol çyrasyny goýuň we ezini okanyňyzda ýa-da tikeniňizde, ýagtylygy gerekli ýerde ýagtylandyrmak üçin gözenekden peýdalanyň.Placeerinde bir gezek goýulýar.Topokardan 64 1/2 ″ çenli dur.2. Çyralary el degirme dolandyryşy bilen ýakyň we öçüriň, ädimsiz garalmak bilen öçüriň. Stepdimsiz garamak funksiýasy prosesi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.Öçürilen pol çyrasy ýagtylygy sazlap biler ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2