1 gatda we stol çyrasynda LED ýagty 2

1 gatda we stol çyrasynda LED ýagty 2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. 2-in-1-i dik, erkin çyradan ofis stolunyň çyrasyna ýa-da gijeki yşyk çyrasyna öwürmek üçin 3 aýak aýagyny goşuň ýa-da aýyryň.Ulanyş islegine görä onuň ýagdaýyny kesgitläp bilersiňiz. Floorerde ýa-da stoluň üstünde goýulsa-da durnukly. Esasydan başga ähli bölekler inçe we ýer tutman erkin ýerleşdirilip bilner.

2. Duýgur reňkli we 3 açyk reňkli sazlamalar (salkyn ak, ýyly ak, ýyly sary) açyk iş ýa-da keýpsiz yşyk berýär.Lightagtylygy öçürmezden ozal ýada salýar.Dolandyryş panelindäki dört sensor düwmesi bilen amal has aňsat.

LED Bright 2 in 1 Floor & Desk Lamp (5)
LED Bright 2 in 1 Floor & Desk Lamp (1)

3.Gozenek, ýagtylygy iki re modeimde-de zerur ýeriňizi görkezmäge mümkinçilik berýär. Çyranyň kellesini gözüň aşagyndan aşak goýuň.gözüňizi goramak we size has gowy tejribe bermek üçin gözüňizde däl-de, işiňizde şöhle saçýar.

4.LED çyralaryň uzak ömri bar 00 50000h, sizi birnäçe ýyllap dowam etdirer. LED lampalar energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa. Bu lampalaryň beýleki görnüşlerine garanyňda az güýji ulanýar, aňsat döwülmeýär we zerur däl pensiýa çykýança çalşylmalydyr. Bu size pul tygşytlar.

5. Esasy inçe, ýöne durnukly. Çyrany durnuklaşdyrmak üçin ýeterlik agramy bolan ýekeje demir bölegi. Önümlerimiziň howpsuzlygy hemişe aladalarymyzdan biri bolup durýar, elmydama çynlakaý çemeleşýäris.

Ölçegi:

LED Bright 2 in 1 Floor & Desk Lamp (3)

Model belgisi

CF-003

Kuwwat

12W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, ROHS

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Customöriteleşdirilen goňur poçta gutusy: 24 * 9.5 * 38CM

Kartonyň ululygy we agramy

40 * 39.5 * 26CM (4pcs / ctn);14KGS

Arza:

Kitap okamak, tikin, trikota ,, bulgur ýasamak ýa-da surat çekmek üçin ulanylyp bilner. Lightagtylygyň ýagtylygyny we reňkini sazlamak bilen, has gowy tejribe toplamak üçin dürli ulanyş gerek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň