Simsiz zarýad beriş stoly çyrasy

  • LED table Lamp with Wireless Charger, USB charging port

    LED stoly Simsiz zarýad beriji çyra, USB zarýad porty

    Haryt maglumatlary: 1 USB USB zarýad beriş portuna we simsiz zarýad berijä eýe bolmak.Iki enjamy zarýad berip, şol bir wagtyň özünde işlemek üçin stol çyrasyny ulanyp biljekdigiňizi aňladýar. Ajaýyp yşyklandyryş bilen ajaýyp döwrebap stil, bu gündiz stol çyrasy işleýşi ýaly ajaýyp.LEDokary öndürijilikli bu LED stol çyrasy, islegleriňize görä amatly sazlamaga mümkinçilik berýän çeýe goly görkezýär.2 touch Duýgur dolandyryş bilen çyralary ýakyň we öçüriň, ädimsiz garaňkylyk bilen öçüriň.